#20. Sắp Xếp Lại Tầng Sinh Sản Giữa Mùa Hoa?! (Cách nuôi ong ngoại tầng kế ở Séc)Chào các bạn, trong kỹ thuật nuôi ong ngoài những công việc chăm sóc đàn ong, quay mật …, thì công việc kiểm tra những hoạt động của đàn ong là điều cần phải làm, chẳng hạn việc sắp xếp lại tầng sinh sản (loại bỏ những khung cầu không đạt yêu cầu,.., thường thì công việc này những người nuôi ong hay làm sau vụ cuối, nhưng theo kinh nghiệm thì thời điểm này đã không phù hợp lắm, vì khi nguồn hoa đã cạn thì đàn ong sẽ không để các bạn làm việc một cách thanh thản, thì nội dung của vlog lần sẽ nói lên điều đó.

See also  cách nuôi nguyệt quế đổ theo tự nhiên

About hanoitravel

Check Also

Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2016/2012/2008

Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2016/2012/2008

Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2016 hoàn toàn áp dụng cho cách cài windows …

Leave a Reply