Chuyên mục
Hướng dẫn

Cách nuôi bo bo nước ngọt thành công | bo bo cho ăn như thế nào ? |Các bạn nuôi cá bảy màu, betta, cá neon, cá kim cương, cá mún, v.v.. thì nguồn thức ăn là rất quan trọng, vậy nên chúng ta cần nuôi bo bo để chủ động được nguồn thức ăn nhé, cách nuôi bobo hiệu quả, nuôi bobo sinh khối, bobo ăn gì, cách gây giống bobo, trứng nước, bọ nước, bọ chét nước ngọt
ou keep guppies, bettas, neon fish, diamond fish, vermicelli, etc. the food source is very important, so we need to raise Moina to be active in the food source, how to raise bobo Efficiency, raising biomass bobo, what to eat bobo, how to breed bobo, water eggs, water bugs, freshwater fleas

7 trả lời trong “Cách nuôi bo bo nước ngọt thành công | bo bo cho ăn như thế nào ? |”

Trả lời