Cách nuôi đông trùng hạ thảo trực tiếp trên nhộng tầm sống

Cách nuôi đông trùng hạ thảo trực tiếp trên nhộng tầm sống


Các bước nuôi đông trùng hạ thảo trực tiếp trên nhộng tầm sống.
1. Cắt kén để lấy được nhộng tầm sống.
2. Cấy nấm vào nhộng tầm.
3. Lựa nhộng tầm bị nhiễm nấm cho vào hộp mới đem ra chiếu sáng
4. Sau 60 ngày chiếu sáng ta thu được quả lể đông trùng hạ thảo mọc trực tiếp trên nhộng tầm.
fb:

1 bình luận về “Cách nuôi đông trùng hạ thảo trực tiếp trên nhộng tầm sống”

Viết một bình luận