Cách nuôi drecko (Drecko Farm) – Oxygen Not IncludedVideo này sẽ các bạn cách xây dựng 1 trang trại drecko. Phương pháp này cũng sẽ bao gồm cách sử dụng hydro để tạo ra điện.

This video will show how to build a dreck ranch for reed fiber or plastic. Furthermore, it includes the method to handle hydrogen from electrolyzer.

Music: Holiday by JayJen & Osheen

Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
Free Download / Stream:
Music promoted by Audio Library

See also  cách nuôi cúm núm con

About hanoitravel

Check Also

Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2016/2012/2008

Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2016/2012/2008

Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2016 hoàn toàn áp dụng cho cách cài windows …

Leave a Reply