Cách nuôi dưỡng bìm bịp non đơn giản. Chim liếu tiếu có thể nói tiếng người?

Cách nuôi dưỡng bìm bịp non đơn giản. Chim liếu tiếu có thể nói tiếng người?Mấy hôm nay đi tiêm vacxin covid 19 về sốt quá các bạn ơi. Nay mình nhập thêm 3 chú chim bìm bịp non và thông tin bất ngờ về loài chim liếu tiếu. #quenghichtv #nhântạmốt #sĩtâmtv #chimliếutiếu #chimbìmbịp

11 bình luận về “Cách nuôi dưỡng bìm bịp non đơn giản. Chim liếu tiếu có thể nói tiếng người?”

Viết một bình luận