Chuyên mục
Hướng dẫn

cách nuôi rắn ri voihướng dẫn nuôi rắn ri voi…

3 trả lời trong “cách nuôi rắn ri voi”

Thực tế cung ko cần thiet thuốc đâu… Khi mua rắn ta nên xin luôn vài lít nước tại nơi đó joh đem zia chổ minh pha 70%nuoc chổ nuôi đó va 30% nước chổ minh ngăm rắn trong vong 1 tuan den nửa tháng cắt mồi ko cho an..cho no thich nghi nguon nuoc moi khi nao no nam yên ko bò lung tung nua thi tien hanh cho an..

Trả lời