Cách Nuôi Rùa 3G Dễ Sống

Cách Nuôi Rùa 3G Dễ SốngĐây là cách nuôi rùa 3G của tôi giúp rùa dễ sống ít nấm bệnh mà đỡ công chăm sóc.
Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền:

5 bình luận về “Cách Nuôi Rùa 3G Dễ Sống”

  1. kính chúc qúi vi luôn manhkhõe bình an moi su nhu y Qúi vi sông vuivē vui Choi có cuôc sông dâydū hanhphúc nhûng viêc rât quan trong không nên quên lo nghī cho chính mình lo TU TÂM TU THÂN suy nghī cho kiêp sau nhé không uông phí kiêp nguoi.Sanh duoc có thân nguoi rât khó.Sông hômnay có ai biêt chåc ngàymai the nào?Môt nåm kiêm môt núi tièn không bång môt phút tu.DÒI NÀY KHÔNG TU BIÊT DÒI NÀO MÓI TU? Hãy xem video clip trên kênh richylam sē hiêu duoc có quan trong không (xem100%có..AI DÁM NÓI KHÔNG CÓ LUÂT NHÂN QŪA)………

    Trả lời

Viết một bình luận