chia sẻ cách nuôi giun quế |Thanh Cảnh VT

chia sẻ cách nuôi giun quế |Thanh Cảnh VTnuôi giun quế hiệu quả | Thanh Cảnh VT

3 bình luận về “chia sẻ cách nuôi giun quế |Thanh Cảnh VT”

  1. kính chúc qúi vi luôn manhkhõe bình an moi su nhu y Qúi vi sông vuivē vui Choi có cuôc sông dâydū hanhphúc nhûng viêc rât quan trong không nên quên lo nghī cho chính mình lo TU TÂM TU THÂN suy nghī cho kiêp sau nhé không uông phí kiêp nguoi.Sanh duoc có thân nguoi rât khó.Sông hômnay có ai biêt chåc ngàymai the nào?Môt nåm kiêm môt núi tièn không bång môt phút tu.DÒI NÀY KHÔNG TU BIÊT DÒI NÀO MÓI TU.Hãy xem video clip trên kênh richylam sē hiêu duoc có quan trong hay không? ( xem 100%có.. AI DÁM NÓI KHÔNG CÓ LUÂT NHÂN QŪA)

    Trả lời

Viết một bình luận