Chuyên mục
Hướng dẫn

HỎI – ĐÁP VỀ NUÔI TÔM QUẢNG CANH: CÁCH CHO TÔM ĂN, KIỂM TRA TÔM ĐẠT, XỬ LÝ ĐÁY AO, ….(PHẦN 2)thuốc đặc trị các bệnh trên tôm, hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm, chọn tôm giống tốt, phong thủy trong nuôi tôm, xử lý… diệt Rong, diệt ốc đinh, chem chép, dòm xanh, bệnh phân trắng, bệnh đỏ thân, bệnh phát sáng, bệnh đường ruột, bệnh gan tụy tôm, EMS, COPEFLOC, BIOFLOC, bệnh cong thân đục cơ, bệnh kí sinh trùng tôm, bệnh đốm đen, tôm đóng rong, xử lý tảo lam, tảo đỏ, diệt sứa nước, diệt trứng nước, gây thức ăn tự nhiên, gây trùng chỉ ốc gạo, xử lý đáy ao, nuôi tôm khi mưa, quản lý tảo, VI SINH, NẤM ĐỒNG TIỀN TRÊN TÔM, xử lý nước đục, xử lý PHÈN, tôm nổi đầu, tôm đen mang, tôm thiếu oxy, vèo tôm đạt đầu con, gây màu nước, xử lý nước trong, tảo độc, chọn lựa tôm giống

2 trả lời trong “HỎI – ĐÁP VỀ NUÔI TÔM QUẢNG CANH: CÁCH CHO TÔM ĂN, KIỂM TRA TÔM ĐẠT, XỬ LÝ ĐÁY AO, ….(PHẦN 2)”

Trả lời