Tag Archives: BHTN

Hướng dẫn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Hướng dẫn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hưởng hỗ trợ  theo Nghị quyết 116

Thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày …

Read More »