Chuyên mục
Hướng dẫn

Nuôi Bò/Cách nuôi bò mau lớn/bò con không bị bụng tôm tíchNuôi bò, nuôi bò thịt đặc biệt là nuôi bò mới tách mẹ nếu bà con không biết cách chúng sẽ bị xù lông và bụng to người ta còn gọi là bụng tôm tích, con bò rất xấu và chậm lớn, hôm nay mình chia sẻ cách cũng như tránh được hiện tượng trên
Link:
#nuoibomaulon #cachnuoibokhongbungbu #nuoibosieuthit