Chuyên mục
Hướng dẫn

Hướng dẫn cách nuôi chim nhồng nhanh nói phần 2Hướng dẫn cách nuôi chim nhồng nhanh nói phần 2 Hướng dẫn cách nuôi chim nhồng nhanh nói Nhồng là một trong năm loài chim hay được nuôi để làm cảnh mà có thể nhái được giọng của con người. Nuôi Nhồng để dạy nói và sau này nghe Nhồng ríu rít tiếng người mỗi ngày thực chất không khó nhưng có một số điểm quan trọng cần lưu ý. Bài viết xin giới thiệu tới bạn cách nuôi chim Nhồng nhanh nói trong đó tập trung vào hai mũi nhọn là kỹ thuật nuôi và cách dạy nói cho Nhồng.