Chuyên mục
Hướng dẫn

hôm nay hai vợ chông chia sẻ cách nuôi dê sinh sản -ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đẽ xem kênh của mình,các bạn sẻ được thấy mình nuôi dê sinh sản và dê vỗ béo rất là nhanh lớn các bạn thấy hay đăng kí cho mình hẹn gặp lại các bạn trong những video sau
#homnayhaivochong#chiasecachnuoidesinsan#