Chuyên mục
Hướng dẫn

Đỡ Đẻ Cho Heo Nái Cách Móc Heo Nái Đẻ Khó Chia Sẻ Lòng Ép Heo Đẻ thấy Ham Quá | Thao Miền Tây #48Facebook:
Thao chúc cô chú anh chị và tất cả mọi người xem video vui vẻ cảm ơn mọi người luôn ủng hộ kênh hôm nay nhà thao heo nái con gạ bầu bụng lớn thao muốn chia sẻ với cô chú anh chị và tất cả mọi người về trang trại nhà thao đỡ đẻ cho heo và heo đẻ khó và cách móc heo thường những lúc heo đẻ khó làm như thế nào thì hôm nay thao muốn chia sẻ với mọi người và xem hôm nay heo nhà thao đẻ được bao nhiêu con nha.
………………………………………….
©Bản quyền thuộc về Thao Miền Tây
© Copyright by Thao Miền Tây 👉Do not reup
…………………………………………..
#heođẻkhó
#kỹthuậtđỡđẻchoheonái
#cáchmócheokhiđẻkhó
#lòngépheonáiđẻ
#đỡđẻchoheonái