Chuyên mục
Hướng dẫn

Cách nuôi dế / mùa đông miền bắcNuôi dế mùa đông có nhiều khó khăn hơn mùa hè nhưng chúng ta vẫn có cach khac phục bằng nhiều cách khác nhau tuy nhiên thời gian sẽ phải kéo dài và tỉ lệ dế đạt thấp. Chủ yếu là để duy trì bầy
#Cáchnuôidế
#Nhật_ký_nhà_nông