Chuyên mục
Hướng dẫn

Cách sử lý nước ao nuôi cá bị đục bằng Clo | cách sử lý nước cho ao sạch#cachsửlýnướcaonuôicábịđụcbằngclo #cáchsửlýnướchoaosạch #Bùitânvlogs Cách sử lý nước ao nuôi cá khi ao bị nước đục, có tảo bằng Clo rất hay và hiệu quả giúp cho ao sạch sẽ không còn vì khuẩn và các nấm ký sinh trùng giúp cho ao trong sạch cá nhanh lớn, đặt hiệu quả với áo cá nuôi cá, liều lượng dùng là 1kg Clo cho 50nghin m khối nước,. cách làm hòa tan Clo trong thùng té xuống trước guồng máy nước , hoặc hòa tan rồi té đều khắp ao. Chúc bà con nông dân đặt hiệu quả năng suất cao trong chăn nuôi cá