Chuyên mục
Hướng dẫn

dê cái sinh sản vú không đồng đều – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#vú_dê_không_đều

Chuyên mục
Hướng dẫn

nuôi dê cho ăn không phân cử – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#phân_cử_cho_dê_ăn

Chuyên mục
Hướng dẫn

mùa nắng cách nuôi dê sinh sản nhiều sữa – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nội dung là nuôi dê sinh sản mùa nắng nhiều sữa
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé.
#dênhiềusữa
#usangnuoide
#cachnuoide

Chuyên mục
Hướng dẫn

cách nuôi 100 con dê cái sinh sản rất là đạt – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nội dung của video là cách nuôi 100 con dê cái sinh sản đạt
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#usangnuoide
#cachnuoide