Chuyên mục
Hướng dẫn

Cách nuôi cò mồi đơn giản? Anh em tham khảo để chuẩn bị vụ tháng 3#Cáchchămcòmồi#Cáchchămsóccòmồi#Kỹthuậtnuôicòmồi#Cáchchọncòmồi
Cách chăm sóc cò mồi đơn giản khi đang thay lông.
Chuẩn bị vào vụ rồi anh em cần chăm sóc cò kỹ hơn, để đảm bảo sức cũng như lông cò ra kịp vụ tháng 3