Tag Archives: cua đinh

CÁCH NUÔI BABA SINH SẢN | TỪ A -Z

CÁCH NUÔI BABA SINH SẢN | TỪ A -Z

Yếu tố thành công cho Baba sinh sản đó là nhiệt độ, Vậy chúng ta cho Baba sinh sản thế nào là hiệu quả? Nhiệt độ là yếu tố quyết định đến thời gian nỡ của trứng,rồi hoạt động của baba con, hoặc là khả năng ăn mồi, tốc độ …

Read More »