Chuyên mục
Hướng dẫn

dê cái sinh sản vú không đồng đều – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#vú_dê_không_đều

Chuyên mục
Hướng dẫn

Dê đực hậu bị đầu sô – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#dê_đực_hậu_bị
#dê_đực_đầu_sô

Chuyên mục
Hướng dẫn

chia sẻ con dê sồm hung dữ 85kg – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#dê_đực
#dê_đực_hung_dữ

Chuyên mục
Hướng dẫn

giá dê hôm nay 20/07/2021 tại Định Quán Đồng Nai – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#giá_dê
#giá_dê_hôm_nay

Chuyên mục
Hướng dẫn

Cách nuôi 50 con dê cái sinh sản rất là đạt – Ù sáng nuôi dêcách nuôi 50 con dê cái sinh sản rất là đạt – Ù sáng nuôi dê
chào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nội dung của video là cách chăm sóc dê con
nếu thấy thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#cachnuoi50condecai #sinhsan #ratladat