Chuyên mục
Hướng dẫn

cách chăm sóc dê trong lúc mưa bão – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#nuôi_dê_mùa_mưa_bão

Chuyên mục
Hướng dẫn

dê cái sinh sản vú không đồng đều – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#vú_dê_không_đều

Chuyên mục
Hướng dẫn

cách nuôi dê không bị muỗi chích – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nội dung của video là chia sẻ cách nuôi dê không bị muỗi chích
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé.
sđt của mình 0374312316 nếu có gì thắc mắc thì hãy gọi nhé.
#ùsángnuôidê
#debimuoichich

Chuyên mục
Hướng dẫn

chia sẻ cách nuôi dê mau lớn – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#cách_nuôi_dê
#nuôi_dê_mau_lớn

Chuyên mục
Hướng dẫn

cách nuôi 12 con dê cái tơ có bầu – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các đã em hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#dê_cái_tơ
#dê_có_bầu

Chuyên mục
Hướng dẫn

mùa nắng cách nuôi dê sinh sản nhiều sữa – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nội dung là nuôi dê sinh sản mùa nắng nhiều sữa
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé.
#dênhiềusữa
#usangnuoide
#cachnuoide