Chuyên mục
Hướng dẫn

cách chăm sóc dê trong lúc mưa bão – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#nuôi_dê_mùa_mưa_bão

Chuyên mục
Hướng dẫn

dê cái sinh sản vú không đồng đều – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#vú_dê_không_đều

Chuyên mục
Hướng dẫn

chia sẻ kinh nghiêm cho dê ăn rau muốn ước không triêu chảy -ù sáng nuôi dêChia sẻ cách tách dê cái lứa ra riêng – Ù sáng nuôi dê
chào các bạn
cảm ơn các bạn đẽ xem kênh của mình,các bạn sẻ được thấy mình nuôi dê sinh sản và dê vỗ béo rất là nhanh lớn các bạn thấy hay đăng kí cho mình hẹn gặp lại các bạn trong những video sau
sđt mình0374312316
#chia sẻ kinh nghiệm #chodeanrau #muốnuoc#khongtrieuchay#

Chuyên mục
Hướng dẫn

chia sẽ cách nuôi dê 50 con dê nái đẽ nhiều sửa -ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem video của mình các bạn sẻ được thấy mình nuôi dê sinh sản và dê vỗ béo rất là nhanh lớn hẹn gặp lại các bạn vào trong những video sau #chiasecachnuoi50#condenaisinhsan#nhieusua#

Chuyên mục
Hướng dẫn

Dê đực hậu bị đầu sô – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#dê_đực_hậu_bị
#dê_đực_đầu_sô

Chuyên mục
Hướng dẫn

hai vợ chồng mới khởi nghiệp nuôi dê -ù,sáng nuôi dêChia sẻ cách tách dê cái lứa ra riêng – Ù sáng nuôi dê
chào các bạn
cảm ơn các bạn đẽ xem kênh của mình,các bạn sẻ được thấy mình nuôi dê sinh sản và dê vỗ béo rất là nhanh lớn các bạn thấy hay đăng kí cho mình hẹn gặp lại các bạn trong những video sau
sđt mình0374312316
#haivochong#mới khoinghiepnuoide#

Chuyên mục
Hướng dẫn

cách nuôi 12 con dê cái tơ có bầu – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các đã em hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#dê_cái_tơ
#dê_có_bầu

Chuyên mục
Hướng dẫn

cách nhận biết sâu náy trong rau dê -ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đẽ xem kênh của mình,các bạn sẻ được thấy mình nuôi dê sinh sản và dê vỗ béo rất là nhanh lớn các bạn thấy hay đăng kí cho mình hẹn gặp lại các bạn trong những video sau#ù sang,nuoi,dê#
cháchnhanbietsautron#raude#

Chuyên mục
Hướng dẫn

chia sẻ dê cái sinh khó -ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đẽ xem kênh của mình,các bạn sẻ được thấy mình nuôi dê sinh sản và dê vỗ béo rất là nhanh lớn các bạn thấy hay đăng kí cho mình hẹn gặp lại các bạn trong những video sau #chiasede#caisinhkho#

Chuyên mục
Hướng dẫn

cách nuôi 30 con dê sin sản làm sao dê đực sung -ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem video của mình các bạn sẻ thấy nình nuôi dê sinh sản và dê vỗ béo rất là nhanh lớn hẹn gặp lại các bạn trong những video sau #cachnuoi30con#decaisinsan#lamsaochodeducsung#