Chuyên mục
Hướng dẫn

cách chăm sóc dê cái tơ xù lông ốm yếu – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy coho mình 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#chăm_sóc_dê
#dê_xù_long_ốm_yếu

Chuyên mục
Hướng dẫn

cách tỉa móng cho dê nuôi nhốt chuồng ù sáng nuôichào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy coho mình 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#cắt_móng_

Chuyên mục
Hướng dẫn

tham quan chuồng dê đẻ sai 3-4 con – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy coho mình 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#dê_đẻ_sai

Chuyên mục
Hướng dẫn

chia sẻ dê sinh 3 con ngậm nhao – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy coho mình 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#dê_ngặm_nhao

Chuyên mục
Hướng dẫn

nuôi dê sinh sản có cần tách con không – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#tách_dê_con
#dê_sinh_sản

Chuyên mục
Hướng dẫn

dê cái sinh sản vú không đồng đều – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#vú_dê_không_đều

Chuyên mục
Hướng dẫn

cách nuôi dê không bị muỗi chích – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nội dung của video là chia sẻ cách nuôi dê không bị muỗi chích
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé.
sđt của mình 0374312316 nếu có gì thắc mắc thì hãy gọi nhé.
#ùsángnuôidê
#debimuoichich

Chuyên mục
Hướng dẫn

chia sẻ cách để dê con không leo ra máng – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng í kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#dê_con_leo_ra_máng

Chuyên mục
Hướng dẫn

chia sẻ cách nuôi dê mau lớn – ù sáng nuôi dêchào các bạn
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình
nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 like 1 đăng kí kênh nhé
#ù_sáng_nuôi_dê
#cách_nuôi_dê
#nuôi_dê_mau_lớn

Chuyên mục
Hướng dẫn

🐐DÊ GIỐNG HẬU BỊ SỐ LƯỢNG NHIỀU CHO BÀ CON LỰA CHỌN✅CHUYÊN CUNG CẤP DÊ GIỐNG
✅ địa chỉ:khu phố đông đoài thị trấn đạo Đức
huyện bình xuyên Vĩnh phúc .

☎️ hottle: 0988.808.307

0868.989.929

✅ cung cấp dê giống , chuyển giao kỹ thuật
chăn nuôi, cách chăm sóc và phòng trị
bệnh .

✅ hướng dẫn các loại thuốc phòng trị bệnh
và vào viexin .

❇️ xuất dê có giấy kiểm dịch .

❇️ XUẤT HOÁ ĐƠN ĐỎ CHO CÁC DỰ ÁN
.
✅ trân trọng cảm ơn.