Chuyên mục
Hướng dẫn

Vì sao cần phải thường xuyên cắt tỉa cây ổi? cách nuôi giun đất trong chậu trồng cây ăn trái.Cây ổi cần phải thường xuyên cắt tỉa ngọn, cắt tỉa đúng cách sẽ cho trái quanh năm, trái to ngọt, cây không bị suy.