Chuyên mục
Hướng dẫn

Cách Ấp Viên Artemia? Một Số Câu Hỏi Trong Quá Trình Nuôi BoBo – Baron Betta#artemia #bobo #vienartemia
Cách Nuôi BoBo Phần 1 :
– Q&A quá trình nuôi bobo!!!!
* Mọi Đóng Góp Ý Kiến Xin Liên Hệ:

——– MUSIC ——–
Music by Joakim Karud