Chuyên mục
Hướng dẫn

hướng dẫn cách nuôi tinh thể có màu tím tuyệt đẹp [crystal farming]hướng dẫn cách nuôi tinh thể có màu tím tuyệt đẹp [crystal farming]
crystal farming

(b?o v? tinh th? không tan)
(nuoi tinh the da quy)
CuSO4

phèn chua

mu?i an

các bạn có thể liên hệ
facebook
DTDD: 01685127657
xem bài viết trong trang
nuoi tinh the