Chuyên mục
Hướng dẫn

hướng dẫn cách nuôi tinh thể đồng sunfat tại nhà CuSO4hướng dẫn cách nuôi tinh thể đồng sunfat tại nhà CuSO4
một số VD liên quan
crystal farming

(b?o v? tinh th? không tan)
(nuoi tinh the da quy)
CuSO4

(k?t qu?)

phèn chua

muoi an

moi thac mat lien he
facebook
zalo: 01685 127 657
ÐT: 01685 127 657