Chuyên mục
Hướng dẫn

hướng dẫn cách nuôi tinh thể KDPhướng dẫn cách nuôi tinh thể KDP
mọi thắc mắc liên hệ với
facebook
zalo: 0385 127 657
ÐT: 0385 127 657

Chuyên mục
Hướng dẫn

hướng dẫn cách nuôi tinh thể muối ăn NaClhướng dẫn cách nuôi tinh thể muối ăn NaCl

Chuyên mục
Hướng dẫn

hướng dẫn cách nuôi tinh thể có màu tím tuyệt đẹp [crystal farming]hướng dẫn cách nuôi tinh thể có màu tím tuyệt đẹp [crystal farming]
crystal farming

(b?o v? tinh th? không tan)
(nuoi tinh the da quy)
CuSO4

phèn chua

mu?i an

các bạn có thể liên hệ
facebook
DTDD: 01685127657
xem bài viết trong trang
nuoi tinh the

Chuyên mục
Hướng dẫn

hướng dẫn cách nuôi tinh thể đồng sunfat tại nhà CuSO4hướng dẫn cách nuôi tinh thể đồng sunfat tại nhà CuSO4
một số VD liên quan
crystal farming

(b?o v? tinh th? không tan)
(nuoi tinh the da quy)
CuSO4

(k?t qu?)

phèn chua

muoi an

moi thac mat lien he
facebook
zalo: 01685 127 657
ÐT: 01685 127 657