Chuyên mục
Hướng dẫn

Hướng dẫn cách làm sàn nuôi gà thịt , làm bắng tre và lợp lưới nhựa rất bềnHướng dẫn cách làm sàn nuôi gà thịt , làm bắng tre và lợp lưới nhựa rất bền,xinh chào bà con và các bạn, TÂM rất chăn thành cảm ơn bà con và các bạn từ đó giờ đăng ký kinh ổn hộ mình, TÂM mong muốn sao anh em làm xa , cho mau hết dịt bịnh mau về quê với gia đình,