Chuyên mục
Hướng dẫn

Hướng dẫn mô hình làm giàu bằng cách nuôi cá betta trong thùng xốp#longcocatv. #cabetta. #betta. #bettachiasekinhnghiem. #cabettagiare
Hướng dẫn mô hình làm giàu bằng cách nuôi cá betta trong thùng xốp
Kính Chào tất cả các bạn, những người yêu thích cá cảnh nói chung và cá betta nói riêng. Hôm nay mình xin phép được hướng dẫn mô hình làm giàu bằng cách nuôi cá betta trong thùng xốp. Đây là cách tương đối dễ dàng mà mình đã làm được. Với 10 cặp cá giống và mấy cái thùng xốp ban đầu. Sau 6 tháng, mình đã có hơn 10.000 con cá betta đang ở giai đoạn trưởng thành.
+
+Facebook : long vlogs