Chuyên mục
Hướng dẫn

Nuôi vịt nhốt chuồng bằng cách tận dụng chuồng nuôi heo cũNghề Nông chia sẻ đến quý vị và các bạn một số hình ảnh của mô hình nuôi vịt nhốt chuồng bằng cách tận dụng chuồng nuôi heo cũ, không còn sử dụng. Chất thải của vịt được xử lý bằng hầm biogas trước đây dùng để xử lý chất thải từ heo, chất thải của vịt cũng tạo ra được khí gas sinh học để làm chất đốt, đảm bảo cho môi trường.

XEM THÊM KÊNH YOUTUBE KHÁC CỦA NGHỀ NÔNG:

LIÊN HỆ VỚI NGHỀ NÔNG:
– Điện thoại: +84 – 0988781743
– YouTube:
– Facebook: