Tag Archives: Hướng Dẫn Sử Dụng Google Meet

Hướng dẫn sử dụng google meet 2021

Hướng dẫn sử dụng google meet  2021

Hướng Dẫn Sử Dụng Google Meet cho học sinh giáo viên link : 1. Google meet là gì: Google meet là hệ thống học/họp trực tuyến qua mạng trên nền Web được tích hợp trong bộ G-suite của Google (hiện Trường Đại học Cần Thơ được Google hỗ trợ sử …

Read More »

Hướng Dẫn Sử Dụng Google Meet

Hướng Dẫn Sử Dụng Google Meet

Hướng Dẫn Sử Dụng Google Meet cho học sinh giáo viên link : 1. Google meet là gì: Google meet là hệ thống học/họp trực tuyến qua mạng trên nền Web được tích hợp trong bộ G-suite của Google (hiện Trường Đại học Cần Thơ được Google hỗ trợ sử …

Read More »