Chuyên mục
Hướng dẫn

Cách nuôi trái Hàng Mùa đơn giản: Phun nhiều lớp, trái lớn đẹp, không cần che, xóa lam, tạo màu.www.ducanorganic.com – Cách phun nuôi trái hàng mùa đơn giản, chỉ cần pha bộ sản phẩm Vinasubor và nano chitosan của Công ty hữu cơ Đức An là phun được các lớp trái cùng lúc, phun từ nụ tới chín. Không cần che chắn hay pha nhiều loại khi phun. Không cần phun thêm xóa lam, tạo màu. Trái chín lên màu đẹp, không bị lam trái. Duy trì dây cứng khỏe, hạn chế teo tóp cành khi phải nuôi nhiều lớp trái cùng lúc.
Tư vấn hỗ trợ nhà vườn: Công ty hữu cơ Đức An – 0933 666 300