Chuyên mục
Hướng dẫn

Cá Thần Tiên – cách nuôi và sinh sản (có thuyết minh)Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền:

🐠 Xem thêm các video khác về cá cảnh tại đây:
Cá Thần Tiên:
Cá Dĩa:
Cá Tứ Vân:
Cá Neon:
Cá Chuột:
Cá Tỳ Bà:
Cá Trâm Galaxy:
Tép Yamato:
Cá Betta:
Cá Diếc Anh Đào:
Cá Sóc Đầu Đỏ:
Cá Phượng Hoàng:
Cá Lìm Kìm:
Cá Tam Giác:
Cá Cầu Vồng Thạch Mỹ Nhân:
Cá Killi Đầu Bạc:
Cá Thuỷ Tinh;
Cá Hồng Tử Kỳ:
Cá Rìu Vạch:
Cá Vàng:
Cá Tỳ Bà Bướm:
Cá Trực Thăng Đỏ:
Cá Congo Tetra:
Cá Otto:
Cá Sặc Gấm:
Cá Chạch Rắn Kuhli:
Cá Cầu Vồng Nắng Vàng:
Cá Hồng Mi Ấn Độ:
Cá Chuột Mỹ:
Cá Bút Chì:

🐠 Series về dòng cá Phượng Hoàng:
Setup hồ nuôi Apistogramma:
Apistogramma Bitaeniata:
Apistogramma Trifasciata:
Apistogramma Abacaxis (Wilhelmi):
Apistogramma Rositae:
Apistogramma Agassizii Fire Red:
Apistogramma Agassizii Double Red:
Apistogramma Mendezi:
Apistogramma Baenschi Inka50:
Apistogramma Ortegai (Papagei) :
Apistogramma Agassizii Tefe Blue:
Apistogramma Macmasteri Super Red:
Apistogramma Macmasteri Extreme Red:
Apistogramma Cacatuoides:
Apistogramma Macmasteri Gold Red:
Apistogramma Borellii:
Apistogramma Paucisquamis:
Apistogramma Sp. Tefe:
Ap sp. Cruzeiro (sp. Jurua Emerald):
Apistogramma Elizabethae:
Apistogramma Allpahuayo:
Apistogramma sp. Winkelfleck:
Apistogramma Kullanderi:
Apistogramma Personata:
Apistogramma Megaptera:
Apistogramma sp. D12 (Pacman):
Ap Trifasciata VS Ap Bitaeniata:
Ap Bitaeniata vs Ap Agassizii:
Phượng Hoàng Bụng Lửa Kribensis:
Phượng Hoàng Cầu Vồng:
Nannacara Anomala:

🐠 Cá săn mồi:
Cá Rồng Ngân Long Đột Biến ?
Hồ cá săn mồi cộng đồng siêu khủng của anh Lê Phương ở Fukuoka, Nhật Bản:
Tiệm cá săn mồi ở Osaka, Nhật Bản:
Cách cá Cửu Sừng xử lý con mồi:
Hồ cá săn mồi cộng đồng khủng của anh Thức ở Fukuoka, Nhật Bản:
Cá Rồng Huyết Long siêu đẹp: