Tag Archives: Kinh Nghiệm Làm Quán Phở Gà Phở Bò

Cách Nấu Phở Nam Định

Cách Nấu Phở Nam Định

Cách nấu phở bò ngon là cách nấu của những lão niên cao tuổi miền Bắc, nắm trong tay công thức nấu gia truyền. Có 2 giả thuyết về nguồn gốc phát tích của Chuyên dạy phở bò, dạy phờ gà, dạy bún chả, dạy bún cá, dạy bún bò …

Read More »