Tag Archives: ky uc

Ký Ức Hà Nội #54: Vị Phở Xưa Của Hà Nội

Ký Ức Hà Nội #54: Vị Phở Xưa Của Hà Nội

#kyuchanoi #dolphinmedia #phohanoi ————————————– Phở là một thứ quà thật đặc biệt của Hà Nội, không phải chỉ riêng ở Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon. Đó là thứ quà suốt ngày của tất cả các hạng người, nhất là công chức …

Read More »