Tag Archives: Microsoft Teams

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams cơ bản

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams cơ bản

Mốc thời gian 00:00 Intro 00:07 Tạo phòng 05:13 Học sinh Join vào phòng 07:42 Duyệt học sinh vào phòng 10:08 Làm quen với giao diện 14:24 Chia sẻ màn hình 17:20 Chia phòng thảo luận (Break-out room) ================================================== Xin chào các bạn tới với một kênh Kiet Nguyen Anh …

Read More »