Tag Archives: nguyễn

Cách Sử Dụng Bộ Test Sara Để Đo Môi Trường Ao Nuôi/ Nguyễn Đắc Lợi. #NguyenDacLoi #Loi0914066214

Cách Sử Dụng Bộ Test Sara Để Đo Môi Trường Ao Nuôi/ Nguyễn Đắc Lợi. #NguyenDacLoi #Loi0914066214

Hướng Dẫn Sử Dụng Bộ Test Sara Để Test Môi Trường Ao Nuôi. ‐———————-“””””””””————————- Tôi tên là Nguyễn Đắc Lợi. Quản Lý của Cty TNHH thuốc thủy sản  O.P.S tại thị trường Vĩnh Châu-Mỹ Xuyên-Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng. Trong thời gian qua tôi và đội ngủ của tôi đã …

Read More »