Tag Archives: nuoc mam

Phở Hàng Da – phở ngon Hà Nội

Phở Hàng Da - phở ngon Hà Nội

Đây là phóng sự do nhóm 3 lớp biên tập truyền hình k 35 – Khoa truyền hình- Đại học sân khấu điện ảnh sản xuất. Cách mà các nhà báo trẻ cảm nhận về phở Hà Nội khá tinh tế! Nó là sản phẩm mà những sinh viên của …

Read More »