Tag Archives: nuôi giun đất

Cách nuôi giun đất và thu hoạch

Cách nuôi giun đất và thu hoạch

Xem thêm chi tiết tại: Đã từ lâu, một số cơ quan đã tiến hành nghiên cứu và triển khai việc nuôi giun đất để tạo nguồn đạm động vật cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, ba ba, cá, lươn. Ngoài ra, nuôi giun đất còn để tạo ra …

Read More »