Tag Archives: tải google meet

Hướng dẫn sử dụng google meet 2021

Hướng dẫn sử dụng google meet  2021

Hướng Dẫn Sử Dụng Google Meet cho học sinh giáo viên link : 1. Google meet là gì: Google meet là hệ thống học/họp trực tuyến qua mạng trên nền Web được tích hợp trong bộ G-suite của Google (hiện Trường Đại học Cần Thơ được Google hỗ trợ sử …

Read More »

Hướng Dẫn Sử Dụng Google Meet

Hướng Dẫn Sử Dụng Google Meet

Hướng Dẫn Sử Dụng Google Meet cho học sinh giáo viên link : 1. Google meet là gì: Google meet là hệ thống học/họp trực tuyến qua mạng trên nền Web được tích hợp trong bộ G-suite của Google (hiện Trường Đại học Cần Thơ được Google hỗ trợ sử …

Read More »