Tag Archives: thủ thuật excel

CÁCH CĂN LỀ NHANH TRANG TÍNH EXCEL

CÁCH CĂN LỀ NHANH TRANG TÍNH EXCEL

CÁCH CĂN LỀ NHANH TRANG TÍNH EXCEL Ngoài những cách căn chỉnh thông thường như: Định dạng trang, chọn hướng trang, chọn size chữ, căn lề, hoặc căn chỉnh độ rộng cột bằng cách thủ công… Chúng ta có thể căn lề nhanh một trang tính Excel bằng thao tác …

Read More »