Tag Archives: tiêu đi chill

Mở quán phở có phải đăng ký kinh doanh?

Mở quán phở có phải đăng ký kinh doanh?

Theo Thạc sĩ, Luật sư Võ Đan Mạch – Chủ tịch Công ty Luật TNHH MTV TaPha: Việc mở quán phở kinh doanh tại một địa điểm cố định và không phải kinh doanh thời vụ thì phải đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng. Anh Vũ Các …

Read More »