Chuyên mục
Hướng dẫn

Trò Chuyện Về Cách Nuôi Gà Chọi Thay LôngKênh Chú Nông Dân luôn đồng hành cùng bạn trong môn gà chọi, dẫn lối đam mê. Chia sẻ, hướng dẫn kinh nghiệm nuôi gà chọi để cùng nhau phát triển xa trong bộ môn này.
Ngoài ra thì #chúnôngdân cung cấp sản phẩm để hỗ trợ anh em nuôi gà được khỏe mạnh, tăng cường thể lực.
Mồi rắn, rượu om dai da, rượu mật gấu tan đòn cho chiến kê.
Liên hệ sdt: #_0932244333
Chi tiết về sản phẩm mồi rắn tại website: