Tag Archives: xử lý nước

Xử lý nước nuôi tôm giai đoạn 2

Xử lý nước nuôi tôm giai đoạn 2

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Trước khi sang tôm chuyển giai đoạn nuôi thì ao mới đưa tôm vào nuôi phải xử lý nước tốt trước 3 ngày sau đó chuyển tôm vào. Làm đúng kỹ thuật mà Thạc sỹ Long Văn Nghĩa hướng dẫn thì …

Read More »